Advanced Search

Indexed by SCI、CA、РЖ、PA、CSA、ZR、etc .

Most Cited

1
CONTENTS
2018, 29(3): 0-0.
2
Survived Seamount Reveals an in situ Origin for the Central Qiangtang Metamorphic Belt in the Tibetan Plateau
Deliang Liu, Rendeng Shi, Lin Ding, Shao-Yong Jiang
2019, 30(6): 1253-1265. doi: 10.1007/s12583-019-1250-9
3
Factors Controlling Deposition of Metallic Minerals in the Meng'entaolegai Ag-Pb-Zn Deposit, Inner Mongolia, China: Evidence from Fluid Inclusions, Isotope Systematics, and Thermodynamic Model
He Yang, Wanli Ma, Rui Wang, Xueli Ma, Keyong Wang
2020, 31(2): 271-286. doi: 10.1007/s12583-019-1273-2
4
Seismic Imaging of the Sedimentary System of the Upper Cretaceous Nenjiang Formation in the Northern Songliao Basin
Wuling Mo, Chaodong Wu, Nan Su, Shun Zhang, Mingzhen Wang
2019, 30(4): 788-798. doi: 10.1007/s12583-017-0970-y
5
Major Tectonic Lineaments Influencing the Oilfields of the Zagros Fold-Thrust Belt, SW Iran: Insights from Integration of Surface and Subsurface Data
Mohammad Seraj, Ali Faghih, Hossein Motamedi, Bahman Soleimany
2020, 31(3): 596-610. doi: 10.1007/s12583-020-1303-0
6
Fluid Evolution and Scheelite Precipitation Mechanism of the Large-Scale Shangfang Quartz-Vein-Type Tungsten Deposit, South China: Constraints from Rare Earth Element (REE) Behaviour during Fluid/Rock Interaction
Runsheng Chen, Lüyun Zhu, Shao-Yong Jiang, Ying Ma, Qinghai Hu
2020, 31(4): 635-652. doi: 10.1007/s12583-020-1283-0
7
Genesis of the Binh Do Pb-Zn Deposit in Northern Vietnam: Evidence from H-O-S-Pb Isotope Geochemistry
Chaowen Huang, Huan Li, Chun-Kit Lai
2019, 30(4): 679-688. doi: 10.1007/s12583-019-0872-2
8
CONTENTS
2020, 41(4).
9
Middle Devonian Picrites of the Southern Margin of Altay Orogenic Belt and Implications for the Tectonic Setting and Petrogenesis
Zhang Zhaochong, Yan Shenghao, Chen Bailin, Zhou Gang, He Yongkang, Chai Fengmei, He Lixin
2005, 7(2).
10
Thermal History of Rocks in the Shiwandashan Basin, Southern China: Evidence from Apatite Fission-Track Analysis
Wang Xinwei, Wang Xinwen, Ma Yongsheng
2005, 7(1).
11
Application of Weights of Evidence to Mineral Potential Mapping of Yujiacun Ore Field in Northwest Yunnan Province, China
Xia Qinglin, Zhao Pengda, Zhang Shouting
2003, 5(3).
12
Differential Geochemical Features of Clinopyroxene from the Floodplain Sediments in Yangtze and Hanjiang Rivers and Its Implication for Detrital Source Identification
Jian Yang, Chang’an Li, Yufen Zhang, N’dji dit Jacques Dembele
2014, 16(4): 638-647. doi: 10.1007/s12583-014-0470-2
13
Ichnofabrics and Their Environmental Interpretation from the Fluvial Deposits of the Middle Triassic Youfangzhuang Formation in Western Henan, Central China
Min Wang, Yongan Qi*, Da Li, Mingyue Dai, Yuguang Chang
2014, 16(4): 648-661. doi: 10.1007/s12583-014-0454-2
14
Weathering of Carbonate Rocks by Biological Soil Crusts in Karst Areas
Ye Chen, Bin Lian, Zuoying Yin, Yuan Tang
2014, 16(4): 662-667. doi: 10.1007/s12583-014-0455-1
15
Morphogenic Uncertainties of the 2008 Wenchuan Earthquake: Generating or Reducing?
Zhikun Ren, Zhuqi Zhang, Jinhui Yin, Fuchu Dai, Huiping Zhang
2014, 16(4): 668-675. doi: 10.1007/s12583-014-0456-0
16
Crustal Stress State and Seismic Hazard along Southwest Segment of the Longmenshan Thrust Belt after Wenchuan Earthquake
Xianghui Qin, Chengxuan Tan, Qunce Chen, Manlu Wu, Chengjun Feng
2014, 16(4): 676-688. doi: 10.1007/s12583-014-0457-z
17
Mineral Potential Mapping for Tungsten Polymetallic Deposits in the Nanling Metallogenic Belt, South China
Yue Liu, Qiuming Cheng, Qinglin Xia, Xinqing Wang
2014, 16(4): 689-700. doi: 10.1007/s12583-014-0466-y
18
Cenozoic Fault Distribution Characteristics and Evolution in Qikou Sag of Bohai Basin, China
Dongdong Zhang, Chiyang Liu, Yijian Huang, Siqian Chen, Yi Lu, Zhipan Zhang
2014, 16(4). doi: 10.1007/s12583-014-0458-y
19
Novel Tetracyclic Terpanes in Crude Oils and Source Rock Extracts in Pearl River Mouth Basin and Their Geological Significance
Ning Ma, Dujie Hou, Hesheng Shi
2014, 16(4): 713-718. doi: 10.1007/s12583-014-0468-9
20
Energy Aspects of CO2 Sorption in the Context of Sequestration in Coal Deposits
Paweł Baran*, Katarzyna Zarębska, Adam Nodzeński
2014, 16(4): 719-726. doi: 10.1007/s12583-014-0459-x
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go