Advanced Search

Indexed by SCI、CA、РЖ、PA、CSA、ZR、etc .

Top Download

1
Automatic Stitching Method for Chang'E-2 CCD Images of the Moon
Zhi Li, Mengjie Ye, Zhanchuan Cai, Zesheng Tang
2017, 28(1): 168-179. doi: 10.1007/s12583-017-0737-5
2
Radial anisotropy in the crust beneath the northeastern Tibetan Plateau from ambient noise tomography
Jing Tan, Hongyi Li, Xinfu Li, Ming Zhou, Longbin Ouyang, Sanjian Sun, Dan Zheng
2015, 26(6): 864-871. doi: 10.1007/s12583-015-0543-x
3
Spatial Variation of Hydraulic Conductivity Categories in a Highly Heterogeneous Aquifer: A Case Study in the North China Plain (NCP)
Rong Ma, Jiansheng Shi, Xianyao Shi
2017, 28(1): 113-123. doi: 10.1007/s12583-016-0636-1
4
On the Numerical Modeling of the Deep Mantle Water Cycle in Global-Scale Mantle Dynamics: The Effects of the Water Solubility Limit of Lower Mantle Minerals
Takashi Nakagawa
2017, 28(4): 563-577. doi: 10.1007/s12583-017-0755-3
5
Early-Middle Cambrian Palynomorph Microfossils and Related Geochemical Events in South China
Leiming Yin, Chunjiang Wang, Yuanlong Zhao, Zhiji Ou
2016, 27(2): 180-186. doi: 10.1007/s12583-016-0689-1
6
Influence of rain on tetrachloroethylene's multiphase migration in soil
Yong Qian, Jingli Shao, Zhaoji Zhang, Yuhong Fei, Chunxiao Wang, Xiangxiang Cui, Suhua Meng
2015, 26(3): 453-460. doi: 10.1007/s12583-015-0547-6
7
Conodont and Ammonoid Biostratigraphies around the Permian-Triassic Boundary from the Jianzishan of South China
Ruoyu Bai, Xu Dai, Haijun Song
2017, 28(4): 595-613. doi: 10.1007/s12583-017-0754-4
8
Typical Oxygen Isotope Profile of Altered Oceanic Crust Recorded in Continental Intraplate Basalts
Huan Chen, Qun-Ke Xia, Etienne Deloule, Jannick Ingrin
2017, 28(4): 578-587. doi: 10.1007/s12583-017-0798-5
9
New seismic attribute technology for predicting dissolved pore-fracture of deeply buried platform margin reef-beach system in Northeast Sichuan Basin, China
Chao Wang, Yongchao Lu, Hongguang Huang, Fengcun Xing, Lei Chen, Xuebin Du, Zhanhong Liu, Wenjun Zhang
2015, 26(3): 373-383. doi: 10.1007/s12583-015-0540-0
10
Characterization of Organic-Rich Shales for Petroleum Exploration & Exploitation: A Review-Part 2: Geochemistry, Thermal Maturity, Isotopes and Biomarkers
David A. Wood, Bodhisatwa Hazra
2017, 28(5): 758-778. doi: 10.1007/s12583-017-0733-9
11
A Fractal Measure of Spatial Association between Landslides and Conditioning Factors
Renguang Zuo, Carranza Emmanuel John M.
2017, 28(4): 588-594. doi: 10.1007/s12583-017-0772-2
12
Detrital zircon U-Pb geochronology and Lu-Hf isotopic compositions of the Wuliangshan metasediment rocks in SW Yunnan (China) and its provenance implications
Xiaowan Xing, Yuejun Wang, Yuzhi Zhang
2016, 27(3): 412-424. doi: 10.1007/s12583-015-0647-3
13
Sr isotopes and REEs geochemistry of anhydrites from L vent black smoker chimney, East Pacific Rise 9°N–10°N
Huiqiang Yao, Huaiyang Zhou, Xiaotong Peng, Gaowen He
2015, 26(6): 920-928. doi: 10.1007/s12583-015-0545-8
14
Ediacaran Macrofossils in Shunyang Valley, Sixi, Three Gorges District, Hubei Province, China
Mason Roger, Yuejie Li, Kenan Cao, Long Yu, Zhen-Bing She
2017, 28(4): 614-621. doi: 10.1007/s12583-017-0773-1
15
Aptian-Albian Transition in Central Tunisia: Tectonosedimentary and Paleogeographic Records
Imen Marco, Ferid Dhahri, Taoufik Haji, Noureddine Boukadi
2014, 25(5): 787-798. doi: 10.1007/s12583-014-0478-7
16
Hydrocode Simulation of the Impact Melt Layer Distribution underneath Xiuyan Crater, China
Zongyu Yue, Kaichang Di
2017, 28(1): 180-186. doi: 10.1007/s12583-017-0741-9
17
High Water Content in Primitive Mid-Ocean Ridge Basalt from Southwest Indian Ridge (51.56° E): Implications for Recycled Hydrous Component in the Mantle
Wei Li, Zhenmin Jin, Haiming Li, Chunhui Tao
2017, 28(3): 411-421. doi: 10.1007/s12583-017-0731-y
18
Sedimentation in a Continental High-Frequency Oscillatory Lake in an Arid Climatic Background:A Case Study of the Lower Eocene in the Dongying Depression, China
Jie Liu, Yingchang Cao, Guoqi Song, Ji eLiu, Jian Wang, YingchangCao, GuoqiSong
2017, 28(4): 628-644. doi: 10.1007/s12583-016-0635-2
19
Geochronology and Mineral Composition of the Pleistocene Sediments in Xitaijinair Salt Lake Region, Qaidam Basin: Preliminary Results
Fangming Zeng, Shuyuan Xiang
2017, 28(4): 622-627. doi: 10.1007/s12583-016-0712-6
20
Heat Shielding Effects in the Earth’s Crust
Yixian Xu, Lupei Zhu, Qinyan Wang, Yinhe Luo, Jianghai Xia
2017, 28(1): 161-167. doi: 10.1007/s12583-017-0744-6
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go