Advanced Search

Indexed by SCI、CA、РЖ、PA、CSA、ZR、etc .

Top View

1
Sedimentary Characteristics and Reservoir Prediction of Paleogene in the East Part of Kuqa Foreland Basin
De-tian YAN, Hua WANG, Jia-hao WANG, Qing-chen WANG
2006, 17(2): 138-145, 157.
2
Chemical Composition of Urban Street Sediments and Its Sources
Kuang Cen, Min Hou, Neumann Thomas, Norra Stefan, Stüben Doris
2004, 15(1): 75-83.
3
Hydrocarbon Distribution and Accumulation Model in the South of Lixian Slope, Raoyang Subbasin
Fan Yang; Caineng Zou; Lianhua Hou; Xinghe Yu; Shengli Li
2013, 24(6) doi: 10.1007/s12583-013-0396-0
4
Rainfall Threshold Calculation Method for Debris Flow Pre-Warning in Data-Poor Areas
Huali Pan, Jiangcheng Huang, Ren Wang, Guoqiang Ou
2013, 24(5): 854-862. doi: 10.1007/s12583-013-0377-3
5
Deepwater Canyons Reworked by Bottom Currents: Sedimentary Evolution and Genetic Model
Caili Lü, Yongjian Yao, Yuehua Gong, Shiguo Wu, Xuejie Li
2012, 23(5): 731-743. doi: 10.1007/s12583-012-0280-3
6
Inversion of Moho Interface in Northeastern China with Prior Information
Runhai Feng, Ping Dong, Liangshu Wang, Bin Sun, Yongjing Wu, Changbo Li
2014, 25(1): 146-151. doi: 10.1007/s12583-014-0407-9
7
SHRIMP Zircon U-Pb Ages and Geochemical Characteristics of the Neoproterozoic Granitoids in the Huangling Anticline and Its Tectonic Setting
Yunxu Wei, Songbai Peng, Xingfu Jiang, Zhongqin Peng, Lianhong Peng, Zhihong Li, Peng Zhou, Xiongwei Zeng
2012, 23(5): 659-676. doi: 10.1007/s12583-012-0284-z
8
Petrographic of Northwestern Sudan
M Nafi, O M Abdullatif
2003, 14(2): 137-143.
9
Cenozoic Volcanism in South China Sea and Its Vicinity and South China Sea Spreading
Hailing Zhao, Jinfu Deng, Kaiming Li, Yongjun Di, Junji Yu, Jianhua Zhao, Yonghua Li
2002, 12(3): 217-224.
10
On the Numerical Modeling of the Deep Mantle Water Cycle in Global-Scale Mantle Dynamics: The Effects of the Water Solubility Limit of Lower Mantle Minerals
Takashi Nakagawa
2017, 28(4): 563-577. doi: 10.1007/s12583-017-0755-3
11
Mechanical Nature of Gravity and Tectonic Forces
Ruixun Liu, Guxian Lü, Fangzheng Wang, Changshan Wei, Chusun Guo
2004, 15(2): 152-154.
12
Balanced cross-section and crustal shortening analysis in the Tanggula-Tuotuohe Area, Northern Tibet
Yalin LI, Chengshan WANG, Chao MA, Ganqing XU, Xixi ZHAO
2011, 22(1): 1-10. doi: 10.1007/s12583-011-0152-2
13
Nonlinear Inversion of Potential-Field Data Using an Improved Genetic Algorithm
Gangding Feng, Chao Chen
2004, 15(4): 420-424.
14
Typical Oxygen Isotope Profile of Altered Oceanic Crust Recorded in Continental Intraplate Basalts
Huan Chen, Qun-Ke Xia, Etienne Deloule, Jannick Ingrin
2017, 28(4): 578-587. doi: 10.1007/s12583-017-0798-5
15
High Water Content in Primitive Mid-Ocean Ridge Basalt from Southwest Indian Ridge (51.56° E): Implications for Recycled Hydrous Component in the Mantle
Wei Li, Zhenmin Jin, Haiming Li, Chunhui Tao
2017, 28(3): 411-421. doi: 10.1007/s12583-017-0731-y
16
Early-Middle Cambrian Palynomorph Microfossils and Related Geochemical Events in South China
Leiming Yin, Chunjiang Wang, Yuanlong Zhao, Zhiji Ou
2016, 27(2): 180-186. doi: 10.1007/s12583-016-0689-1
17
Salt Tectonics and Basin Evolution in the Gabon Coastal Basin, West Africa
Anqing Chen; Chong Jin; Zhanghua Lou; Hongde Chen; Shenglin Xu; Keke Huang; Sihan Hu
2013, 24(6): . doi: 10.1007/s12583-013-0387-z
18
Lacustrine Shale Deposition and Variable Tectonic Accommodation in the Rift Basins of the Bohai Bay Basin in Eastern China
Chuanyan Huang, Jinchuan Zhang, Hua Wang, Shu Jiang
2015, 26(5): 700-711. doi: 10.1007/s12583-015-0602-3
19
Radial anisotropy in the crust beneath the northeastern Tibetan Plateau from ambient noise tomography
Jing Tan, Hongyi Li, Xinfu Li, Ming Zhou, Longbin Ouyang, Sanjian Sun, Dan Zheng
2015, 26(6): 864-871. doi: 10.1007/s12583-015-0543-x
20
Automatic Stitching Method for Chang'E-2 CCD Images of the Moon
Zhi Li, Mengjie Ye, Zhanchuan Cai, Zesheng Tang
2017, 28(1): 168-179. doi: 10.1007/s12583-017-0737-5
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go